Tandklinik NV

Frederikssundsvej 80 B, 5., 2400 Kbh. NV.
Tlf. 3810 3940.

Priser

Priser på tandbehandling

Hvis prisen på en behandling forventes at blive større end kr. 2.500, er alle tandlæger i Danmark forpligtet til, at tilbyde patienten et skriftligt pris-overslag. Dette sikrer patienten/forbrugeren mod alt for ubehagelige overraskelser efter behandling, når tandlæge-regningen skal betales. Ud over denne sikring kan det være en god ide, at aftale med tandlægen, at hun nævner hvad behandlingen koster, før den igangsættes. Det kan man også vælge selv om det er en mindre behandling end de 2.500 kroner. At oplyse pris før behandling er en almindelig praksis hos os, særligt hvis behandlingens pris forventes at blive f.eks. 1.000 kroner eller mere.

Betaling

Betaling finder sted ved endt behandling. Ved større behandlinger kan der dog blive tale om a conto betaling før behandling påbegyndes/afsluttes.

Der kan betales med Dankort på klinikken.

Rabat ved større behandlinger

Ved mere omfattende bekostelige behandlinger er det ofte muligt at opnå en reduktion i den samlede pris, ved kontant betaling. Det kan f.eks. være hvis der laves flere kroner, broer eller implantater. Det kan også være tilfældet ved udskiftning af mange større fyldninger. Dette vurderes fra gang til gang og afhænger af en række individuelle forhold.

Priser for sygesikringsgruppe 2

Gruppe 2-medlemmer betaler ikke højere priser end gruppe 1-medlemmer hos os.

Sygesikringen "danmark"

For medlemmer af sygeforsikring Danmark: Hvis du ønsker det, kan vi indsende regningen til Danmark automatisk. Så behøver du ikke selv at indsende tandlægeregningen, når udgiften til tandbehandling skal refunderes.

'Forbrugsforeningen'

For medlemmer af Forbrugsforeningen afregner vi direkte med dit medlems-betalingskort. Således får du din rabat direkte.

Kommunalt tilskud

Klinikkens tandlæger kan hjælpe med at søge offentligt tilskud til tandbehandling, hvis man opfylder de relevante økonomiske krav mv.

Privat forsikring og ulykker

Hvis man har været ude for en ulykke, dækker en privat forsikring i visse tilfælde udgifter til tandlæge, i de tilfælde hvor det offentlige ikke dækker tandlægeudgifter. Dækningen afhænger af den enkelte forsikrings vilkår.

Studierabat hos klinikkens tandlæger

Vi yder 10% studierabat på følgende behandlinger: Bedøvelser, rodbehandlinger, større plastfyldninger, kroner, broer, implantatbehandlinger og proteser. Men vi må ikke yde studierabat på ydelser, der er reguleret af sygesikringen.

Eksempler på ydelser og priser

Hvis du hos os ønsker at få ungdomstandpleje indtil det 22. år, skal du hverken betale for undersøgelser eller behandlinger. Du skal dog først være aktivt udmeldt af den kommunale tandpleje, hvor du ellers hører til.

For alle andre - får du første gang en grundig undersøgelse, hvor vi også tager to røntgenbilleder (bitewings) og en tandrensning. Det koster 610 kr. (reguleret af særloven).

En undersøgelse med en almindelig tandrensning, når du er fast hos os: 389 kr. (reguleret af særloven)

Parodontose-behandlinger fra 296 kr. (reguleret af særloven)

Sølvamalgam-fyldninger fra 214 kr. til 533 kr. (på særlig indikation reguleret af særloven)

Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader
1.100-1.700 kr (tilskud fra særloven)

Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) på 3 flader
1.600-2.150 kr (tilskud fra særloven)

Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) 800-3.500 kr.
(tilskud fra særloven)

Disse ydelser er ikke reguleret eller får tilskud fra særloven:

En lokalbedøvelse: 326 kr.

Plastprotese: 5.000-9.000 kr.

Støbt unitor-protese: 9.000-11.000 kr.

Rodbehandling af fortand (eksklusiv fyldninger): 2.500-3.500 kr.

Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand (eksklusiv fyldninger):
4.500- 5.500 kr.

Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (uden stifter og opbygning): 5.900- 6.800 kr.

Porcelænsbro 3 led (erstatning for lille kindtand af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning): 13.000 - 19.000 kr.

Operationer, rodbehandlinger, kroner og broer er eksklusiv priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.