Tandklinik NV

Frederikssundsvej 80 B, 5., 2400 Kbh. NV.
Tlf. 3810 3940.

Imartuumik suliarisaaneq

En rummelig tandpleje handler om at udføre fagligt forsvarlig tandpleje med en medmenneskelig forståelse for den situation, som patienten befinder sig i.

Vi lægger vægt på en rummelig tandbehandling, hvor vi respekterer personen bag patienten, og gør plads til personen som sidder i tandlægestolen.

En række patienter har det svært med tandlægeangst. Det kan være svært at finde en tandlæge eller en tandplejer, som man er tryg ved.

Her på klinikken veksler vi mellem behandling hos tandplejer og tandlæge - alt efter personligt behov.

Tandplejeren Karen har stor erfaring med mennesker, som er nervøse for at få tandrensninger og parodontosebehandlinger, og vil gøre en ekstra indsats for at få dit besøg behageligt og trygt.

Tandlægen Peter har arbejdet med psykisk syges tandpleje i 7 år - og med hjemmeboende syge ældre i knapt 4 år - og har derfra oparbejdet en stor erfaring med patienter med tandlægeskræk, og ved hvad du, som patient, går igennem.

Patienten i centrum

Selve arbejdet i munden søger vi at udføre i høj kvalitet med et holdbart og æstetisk resultat for øje. Vi lytter til din mening, da det er din mund og din situation, der er vigtigst her.

Samarbejde med specialister

Tandklinik NV mener, at tandbehandling altid bør ske med udgangspunkt i bedste kvalitet og under hensyntagen til den enkelte patients ønsker og behov.

Med den selverkendelse, henviser vi visse behandlingstyper til udvalgte specialister, som vi i forvejen kender godt, og som vi derfor er trygge ved.
Det gælder f.eks. det kirurgiske arbejde i forbindelse med implantatbehandlinger, hvor det er en af de dygtigste specialister på området.

Undersøgelser og diagnostik

Vi udfører undersøgelser og diagnostik med fokus på, hvem du er, som sidder i stolen.
Det handler om individuelt tilpasset tandpleje og tandbehandlinger.

Patienter med særlige behov

Der er nogle af os, der har s�rlæge behov i forbindelse med tandbehandling. Det er, hvis du har det vanskeligt med tandbehandling. Det kan være, at man f.eks. er tilknyttet distriktspsykiatrien eller er misbruger. Nogle kan behandles i offentlig tandpleje i specialtandplejen. Andre må blive behandlet i privat praksis med tandlægekort fra kommunen. Denne mulighed har vi flere års erfaring med.

Nogle har en sagsbehandler eller kontaktperson, der gerne vil have hjælp til at finde en tandlæge eller tandplejer. Her står vi gerne til rådighed.

Måske ønsker man kun en tandlæge til at udføre en undersøgelse og måske få gjort enkelte tænder smertefri. Derefter kan det være en mulighed at søge kommunen om at dække beløbet for hele eller dele af den videre behandling. Det gør tandlægen med et prisoverslag over den samlede behandling. Overslaget sendes til patientens sagsbehandler, som på baggrund af patientens økonomiske oplysninger regner ud, hvor meget kommunen dækker af behandlingerne.

Det kræver en rummelig tandklinik for at løse sådanne opgaver, og det kan Tandklinik NV hjælpe med.

Tandklinik NV er også indstillet på et mere varigt samarbejde mellem patient, tandlæge og kommune.